ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਸੀਐਨਆਰ ਹੈਨਰੀ ਅਤੇ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੇਂਟ,
Penrith NSW 2750

ਪੀਓ ਬਾਕਸ 4094 ਪੇਨਰਿਥ ਪਲਾਜ਼ਾ, 
Penrith NSW 2750

(02) 4721 8749

ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ!
 

Let the NSW State Government know that you support the call for adequate funding of every Women's Health Centre in the 2022-2023 NSW State Budget.

Add your voice to the growing crowd calling for adequate increases to funding of WHC's.

petitiongraphic.png

Sign the Petition

Add your voice to the growing crowd calling for adequate increases to funding of WHC's

letter.png

Contact your MP

Let your local MP know that you value the Women's Health Centre in your region.

shareonline.png

Follow our Socials

Keep up to date with the mission and share your thoughts using #fundwomenshealthnsw

Website_image_CalltoAction.png